QUẠT CÂY HATARI

  • 3 cấp độ điều chỉnh lực gió
  • Điều chỉnh chiều cao từ 122.0-143.0 cm.
  • Điều chỉnh trái-phải. Và dừng lại khi cần thiết
  • Lực gió tự nhiên Kiểm soát mức gió để tự động chuyển đổi lực nhẹ.
  • Hẹn giờ bật tắt tự động lên đến 8 giờ
  • Tăng cường an toàn với hệ thống cắt cầu chì tự động.
  • Động cơ hiệu suất cao với hệ thống trượt bi
  • Thông qua quy trình sản xuất đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001 thế giới
  • Nhận được tiêu chuẩn an toàn TIS 934-2558 từ Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan Bộ công nghiệp
  • Nhận được 5 tiêu chuẩn tiết kiệm sợi từ Cơ quan Phát điện Thái Lan.

0987.402.255
Nhập Khẩu Chính Hãng