QUẠT LỬNG HATARI

  • 3 cấp độ điều chỉnh lực gió
  • 5 cấp độ có thể được điều chỉnh từ 87,5-107,5 cm.
  • Điều chỉnh trái-phải. Và dừng lại khi cần thiết
  • Tăng cường an toàn với hệ thống cắt cầu chì tự động.
  • Động cơ hiệu suất cao với hệ thống trượt kim loại thiêu kết
  • Thông qua quy trình sản xuất đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001 thế giới
  • Nhận được tiêu chuẩn an toàn TIS 934-2558 từ Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan Bộ công nghiệp
  • Nhận được 5 tiêu chuẩn tiết kiệm sợi từ Cơ quan Phát điện Thái Lan.

0987.402.255
Nhập Khẩu Chính Hãng